Proiectul “JobEase pentru femei – creșterea potențialului femeilor de a găsi 
un loc de muncă în cadrul regiunii CBC RO-BG“

Obiectiv general: sprijinirea integrării zonei transfrontaliere prin promovarea accesului șomerilor pe piața muncii.

Una dintre principalele provocări teritoriale în sectorul ocupării forței de muncă din zona transfrontalieră Ro-Bg este rata scăzută a activității femeilor. Proiectul va facilita accesul femeilor șomere pe piața forței de muncă prin îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor lor și  sprijinirea unei mai bune legături între oferta și cererea de pe piața forței de muncă prin furnizarea de informații relevante despre aceasta, pentru grupurile țintă, consiliere în carieră și servicii de orientare pentru ocuparea forței de muncă.

Proiectul va contribui la realizarea indicatorilor Programului prin creșterea numărului de inițiative de mobilizare a forței de muncă în zona transfrontalieră și a numărului de participanți la inițiative comune de angajare locală și formae. De asemenea, contribuie la creșterea numărului populației care va avea acces la inițiative comune de ocupare a forței de muncă.

Activități principale:

  • Furnizarea de asistență și informații privind oportunitățile de pe piața forței de muncă și stimulentele disponibile pentru angajarea femeilor;
  • Evaluarea nevoilor de instruire în cadrul training-urilor personalizate;
  • Organizarea de training-uri și workshop-uri;
  • Managementul proiectului, M & E;
  • Comunicarea, informarea și publicitatea proiectului

Grupuri țintă:

  • Femeile șomerie, inclusiv femeile șomere de lungă durată (persoane înregistrate ca șomeri peste 6 luni)

Rezultate asteptate:

  • Asistență și informații acordate privind oportunitățile de pe piața forței de muncă și măsurile de stimulare disponibile pentru angajarea femeilor;
  • Seminar comun de informare cu cel puțin 120 de participanți (2 evenimente);
  • Instruire personalizată, bazată pe studii și analiza nevoilor de instruire – 2 în Ruse și 2 la Slatina, în total 120 de participanți.

Beneficiar:

Fundația Idein Dezvoltare

Partener:

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina

Programul de finanțare:

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

Bugetul proiectului:

312 937,17 EUR

Durata proiectului:

18 luni