Rezultat studiu cap.4 „Oportunițătile oferite de programele UE pentru ocuparea forței de muncă pentru grupul țintă (stagiu, practică, bursă)” 

În perioada Mai-Octombrie 2017 în cadrul activității A2“Furnizarea de asistență și informații cu privire la oportunitățile de pe piața forței de muncă și a măsurilor de stimulare disponibile pentru ocuparea forței de muncă a femeilor”, ca urmare a cercetării efectuate s-au obținut informații relevante despre:Oportunitățile oferite de programele UE pentru ocuparea forței de muncă pentru grupul țintă (stagiu, practică, bursă)”,iar în cele ce urmează vă vor fi prezentate toate acestea în cadrul capitolului 4

4.1 Fondul Social European (FSE)

Scopul FSE este de a oferi cetățenilor europeni locuri de muncă mai bune și de a-i ajuta să aibă succes în cariera aleasă.

Eforturile FSE de creștere a ocupării forței de muncă se adresează tuturor sectoarelor și grupurilor de persoane care pot beneficia. O atenție deosebită este acordată grupurilor celor mai vulnerabile care pot contribui semnificativ la activitățile FSE în următoarele domenii: oportunități de angajare, stimularea tinerilor, promovarea afacerilor, cariere, subvenționarea de stagii de practică și burse pentru studenți.

Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi, de asemenea, va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare ‐ competitivitate, infrastructură, administrație şi guvernanţă ‐ contribuind la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

4.2 Politicile UE de ocupare a forței de muncă

Pentru a contracara efectele îmbătrânirii populației, politicile sociale ale UE în domeniul ocupării forței de muncă urmăresc facilitarea tranziției de la școală la viața activă; găsirea unui loc de muncă; modernizarea sistemelor de securitate socială din Statele Membre; înlesnirea mobilității muncitorilor în cadrul UE; reducerea sărăciei; oferirea de măsuri speciale pentru persoanele cu dizabilități.

4.3 Mobilitatea ocupării forței de muncă

EURES – rețeaua europeană de servicii în domeniul ocupării forței de muncă, le permite întreprinderilor să angajeze străini, iar oamenilor – să lucreze într-o altă țară UE.

4.4 Angajarea în instituții europene

OESP este un oficiu internațional responsabil cu selecția personalului pentru toate instituțiile și agențiile UE, inclusiv Parlamentul European, Consiliul UE, Comisia Europeană, Curtea de Justiție, Curtea Europeană a Auditorilor, Serviciul European de Acțiune Externă, Comitetul Economic și Social al Regiunilor, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Ombudsmanul European. Fiecare instituție recrutează oameni de pe o listă de candidați selectați de OESP.

4.5 Mobilitatea educațională în UE

Rețeaua ,,Euroguidance” intermediază legătura dintre orientarea profesională pe tot parcursul vieții și mobilitatea educațională în Europa. Rețeaua oferă sprijin în domeniul mobilității pentru studii, orientării profesionale pe tot parcursul vieții, formării profesionale și ocupării unui loc de muncă. Profesioniștii în servicii de informare, consiliere și orientare îi pot inspira pe tineri și pe adulți să accepte o experiență de mobilitate internațională. În acest scop, este necesar un nou tip de expertiză pentru a-i ajuta pe aceia care doresc să afle informații cu privire la oportunitățile de formare și de învățare în străinătate