Rezultat studiu cap. 3 „Metode alternative de căutare a unui loc de muncă” 

În perioada Mai-Octombrie 2017 în cadrul activității A2“Furnizarea de asistență și informații cu privire la oportunitățile de pe piața forței de muncă și a măsurilor de stimulare disponibile pentru ocuparea forței de muncă a femeilor” ca urmare a cercetării efectuate s-au obținut informații relevante despre:Metode alternative de căutare a unui loc de muncă”,iar în cele ce urmează vă vor fi prezentate toate acestea în cadrul capitolului 3

În prezent se constată o schimbare continuă a profesiilor şi a cerinţelor unui loc de muncă. Dat fiind faptul că se înregistrează o creştere vădită a insecurităţii muncii datorată modificărilor de pe piaţa muncii (de exemplu apariţia unor noi profesii, creşterea ratei şomajului, pierderea locului de muncă etc.), aceasta îi face pe oameni să fie mai puţin încrezători în propria lor viaţă.

Găsirea postului corespunzător necesită eforturi mari, astfel încât avem nevoie de perseverenţă şi pregătire îndelungată.

Cel mai important lucru în căutarea unui loc de muncă este ca postul la care ne-am prezentat să fie în concordanţă cu specialitatea/ specializarea şi experienţele profesionale și totodată să ne dorim postul respectiv.

3.1 Metode tradiționale de căutare a unui loc de munca

a)Anunţul

Deşi putem enumera numeroase posibilităţi de explorare a posturilor, totuşi, candidaţii vor aplica doar la posibilităţile ce pot fi găsite în presa scrisă sau, mai nou, electronică.

  1. b) Agenţiile de plasare sau recrutare a resurselor umane

– Agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă prin agențiile teritoariale  reprezintă nişte agenţii publice care, prin activitatea lor, încearcă să ajute la recrutarea forţei de muncă, a candidaţilor la posturile vacante făcute publice de către diverşi angajatori de pe teritoriul întregii ţări. Serviciile de consultanţă oferite de către aceste agenţii sunt gratis, ele funcţionând în interesul comunităţii.

– În acelaşi timp există şi agenţii sau firme private care se ocupă de recrutarea candidaţilor, dar care, spre deosebire de agenţiile naţionale, sunt plătite de către angajatori, pe de o parte, şi solicitanţii pentru un loc de muncă, pe de altă parte,

c)Târgul locurilor de muncă

Târgurile locurilor de muncă sunt evenimente publice cu ocazia cărora întreprinderile își trimit reprezentanții pentru a se întâlni în mod direct cu potențialii angajați.

3.2 Noi metode de căutare a unui loc de muncă (metode netradiționale)

a)Internetul

O metodă modernă de căutare a unui post de muncă este cea via / prin intermediul posibilităţilor pe care ni le oferă Internetul. Nu este întâmplător că tot mai mulţi, în special generaţiile mai tinere, încearcă să-şi găsească postul visurilor prin intermediul Internetului, iar odată cu creşterea numărului celor care îşi caută un loc de muncă on-line, creşte şi numărul ofertelor de pe Web.

b)Networking

Networking-ul sau „reţeaua contactelor personale” este o noţiune din ce în ce mai populară, care indică constituirea contactelor personale şi este un instrument  foarte util pentru oricine. Membrii familiei, rudele, prietenii, colegii sau relaţiile lor pot fi foarte folositoare în căutarea unor posturi. În acest context, se evidenţiază două tipuri de networking:

  • Formal -networking-ul formal reprezintă un proces structurat în care se pot utiliza prieteni, rude şi cunoştinţe care ar putea ajuta să se facă legătura cu profesionişti din domeniul de interes.
  • Profesional sau informal. Prin networking profesional se presupune iniţierea unor relaţii cu persoane dintr-un anumit mediu profesional în care se intenmționează activarea în viitor
  1. c) Rețelele de socializare.

 O metoda neluată în seamă până nu demult începe să capete tot mai mult teren. Din ce in ce mai multe firme mari și dispuse să se schimbe au inceput să aiba conturi sau anunţuri pe rețelele de socializare sau cele orientate spre mediul profesional. Si unde mai pui ca e foarte ieftin si foarte „la vedere”. Există rețele care număra peste un milion de utilizatori, potenţialul fiind astfel uriaş.

  1. d) Identificarea angajatorilor

E necesar să fie identificaţi şi cercetaţi potenţialii angajatori care ar putea corespunde intereselor şi abilităţilor persoanelor care caută un loc de muncă vacant. Angajatorii şi directorii de companii pot indica exact companiile  de care sunt interesate candidații. Trebuie luate în considerare şi companiile mai mici. Prin intermediul contactelor din reţea se poate afla  dacă cunosc oameni care lucrează în compania pe care o vizează persoana care caută un loc de muncă şi la care ar putea apela pentru informaţii. Se pot trimite, de asemenea, scrisori de intenție companiilor respective pentru a putea intra în baza de date cu potențialii candidați pentru locurile de muncă

  1. e) Identificarea tendinţelor

Multe din locurile de muncă de astăzi nu au existat cu cinci sau zece ani în urmă.  Astfel este bine să fie identificat ce tip de carieră, profesie ar putea apărea în următoarele săptămâni, luni sau ani prin recunoaşterea factorilor care creează şi stopează fiinţarea locurilor de muncă: fuziuni, reduceri de personal, delocalizări corporative, schimbările demografice, noi produse, noi probleme sociale, politica, legislaţia, provocările de mediu, precum şi alte schimbări provocate de promovări, pensii etc.Pentru asta trebuie realizată o actualizare permanentă a informațiilor din ziare, reviste, ştiri etc. despre situaţia la zi cu privire la noile tendinţe în sfera angajării şi a noilor tipuri de profesii ce ar putea apărea în viitorul apropiat.