Rezultat studiu cap.1 Date despre profilul femeilor şomere din județul OltÎn perioada Mai-Octombrie 2017 în cadrul activității A2“Furnizarea de asistență și informații cu privire la oportunitățile de pe piața forței de muncă și a măsurilor de stimulare disponibile pentru ocuparea forței de muncă a femeilor” s-au obținut informații relevante despre profilul femeilor şomere din județul Olt,iar în cele ce urmează vâ vor fi prezentate rezultatele obținute ca urmare a studiului întreprins,Capitolul 1 “Date despre profilul femeilor şomere din județul Olt”                              

  • Egalitatea dintre femei și bărbați afectează toate domeniile, inclusiv piața muncii și ocuparea forței de muncă, astfel încât integrarea dimensiunii de gen în toate politicile și interacțiunea eficientă dintre autoritățile competente este o condiție necesară și o garanție a unei bune guvernări și a progresului în societate.
  • Contextul românesc ne arată că, în domeniul muncii, femeile suferă o serie de discriminări. Acestea se datorează faptului că există domenii ale economiei în care femeile sunt majoritare, sau domenii în care bărbaţii sunt majoritari. Acest fapt duce la o separare pe sexe a ocupaţiilor, observându-se că cele feminizate sunt, în general, mai prost plătite
  • Femeile au fost afectate de scăderea gradului de ocupare într‐o proporție mai mare decât bărbații. Diferența în ratele de ocupare ale femeilor şi bărbaților este considerabilă şi constantă în timp. În ultimii ani, aceasta s‐a mărit, probabil pe fondul crizei economice, care a afectat într‐o mai mare măsură populația feminină.
  • Cele mai recente statistici clasează România printre ţările din Uniunea Europeană cu cel mai mare decalaj între rata ocupării forţei de muncă la femei şi la bărbaţi, doar 58,6 la sută dintre femei fiind active pe piaţa muncii, în comparaţie cu 70,7 la sută în cazul bărbaţilor.

Pe lângă datele statistice amintite mai sus,pentru a obține o imagine clară a profilului femeilor şomere a fost administrat un chestionar pe un eşantion ce a cuprins 100 de respondenți din județul Olt,iar din datele obținute am putea descrie profilul femeilor șomere din  județ astfel: nu foarte tinere, absolvente de studii cel puțin liceale, nu cunosc bine limbile străine, au competențe digitale și obișnuiesc să folosească Internetul, caută locuri de muncă online și la agenția de ocupare a forței de muncă și mizează pe găsirea unui loc de muncă pe baza experienței anterioare și a sprijinului prietenilor și familiei, visând la un mediu profesional în care să aibă program flexibil de lucru astfel încât să-și armonizeze viața de familie cu job-ul, relații armonioase și oportunități de dezvoltare, sunt dispuse să se implice în cursuri de formare de scurtă durată și vor să afle metode alternative de căutare a unui loc de muncă și cum să-și îmbunătățească imaginea în fața angajatorilor.