Chestionar privind profilul femeii şomere din județul OltAsociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina efectuează în cadrul proiectului ““JobEase pentru femei –Creșterea potențialului femeilor de a găsi un loc de muncă în cadrul regiunii CBC RO-BG”, cod proiect 16.4.2.089, un studiu pe piața muncii, din care să reiasă oportunitățile de pe piața forței de muncă și a măsurilor de stimulare disponibile dar și dificultățile de angajare pentru femei.
În acest sens, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde unui scurt chestionar, cu mențiunea că datele furnizate vor servi exclusiv acestui scop și nu angajează în niciun fel persoana dumneavoastră.

Chestionar