Conferința de presă privind un proiect JobEase pentru femei“JobEase pentru femei –Creșterea potențialului femeilor de a găsi un loc de muncă  în cadrul regiunii CBC RO-BG”, cod proiect 16.4.2.089

Fundația Idein Dezvoltare din Ruse împreună cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina,  implementează proiectul “JobEase pentru femei –Creșterea potențialului femeilor de a găsi un loc de muncă  în cadrul regiunii CBC RO-BG”, cod proiect 16.4.2.089.

 • Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltarea Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020

Axa prioritară:

 • Axa prioritară nr.4 “O regiune incluzivă şi calificată”

Perioada de implementare: 18 luni

 • Aprilie 2017 – Octombrie 2018

Bugetul proiectului:

 • 312 937,17 Euro, din care 265,966.59 Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională

Regiunea de implementare

 • Regiunea transfrontalieră România-Bulgaria (judeţul Olt – România şi districtul Ruse-Bulgaria)

Grupul ţintă:

 • Este reprezentat de un număr de 240 de femei fără loc de muncă din judeţul Olt şi districtul Ruse.

Prin  acest proiect ne propunem facilitarea accesului a 240 de femei fără loc de muncă pe piaţa muncii prin îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoşţintelor acestora și  furnizarea de informaţii relevante în legătură cu piaţa de muncă pentru grupul ţintă din Regiunea Transfrontalieră Româno-Bulgară (oportunitățile de pe piața muncii și a măsurilor disponibile de stimulare pentru ocuparea forței de muncă, locuri de muncă alternative, oportunitățile pe care programele UE le oferă pentru ocuparea forței de muncă, stagiu, practică, burse de studiu şi alte oportunităţi  pentru grupul țintă).

Rezultate așteptate

 • Un raport cu informații relevante, pe baza cercetărilor, interviurilor și sondajelor
 • Seminarii comune de furnizare de informaţii relevante în legătură cu piaţa de muncă pentru grupul ţintă, câte unul în Slatina, și unul în Ruse, cu cel puțin 60 de persoane la fiecare dintre cele două, în total 120 de persoane.
 • Un raport cu concluziile reale pentru evaluarea nevoilor de instruire a grupului țintă.
 • Program de instruire personalizată și materiale de formare.
 • Câte doua sesiuni de instruire ce se vor desfășura în fiecare din cele două locații ale proiectului (Slatina si Ruse) -numărul de participanți asteptați – 120 persoane.Ruse 2×30; Slatina 2×30