JobEase
Acasa
Proiectul “JobEase pentru femei - creșterea potențialului femeilor de a găsi
un loc de muncă în cadrul regiunii CBC RO-BG“

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.

Buget total: 312 937,17 EUR, din care FEDR 265 996,59 EUR (85%)

Numarul de proiect 16.4.2.089

www.interregrobg.eu

Acasa