Фондация “Идеин развитие” отчете трансграничен проект по заетостта на безработни жени в България и Румъния