Обучение „По-умели в намирането на работа“ – втора сесия

Каква е безработната жена днес: на възраст над младежката, със завършено поне средно образование, без добри познания по чужди езици, с умения да работи с компютър и с навици да ползва интернет, която следи обявите за свободните работни места онлайн и в Бюрото по труда и разчита да си намери работа благодарение на предишния си опит и на връзки, мечтае за работна среда с хармонични взаимоотношения с възможност за развитие, готова е да се включи в сравнително кратки обучителни форми и иска да получи повече информация за алтернативните канали за търсене на работа и да усъвършенства начина си на представяне пред работодателите.

Това показа нашето проучване, но винаги има изключения! Ако и вие сте:
– млада и безработна,
– майка, която не може да намери работа,
– безработна над 50,
– изключение от всичко по-горе и все пак безработна,

Заповядайте на нашето обучение!
Запишете се за участие тук:
https://goo.gl/forms/Q0WMFXLgO1BtT9Co2
Залата има определен капацитет и местата са ограничени!

Защо е различно?

Защото е само за жени!
Защото ще ви представим ключова информация по лесен за възприемане и интересен начин!
Защото с нас е забавно, а и ще научите полезни неща, които ще Ви помогнат по-лесно да намерите мечтаната работа или пък да започнете собствен бизнес.

Кога: 22.08.2018

Къде: хотел „Дунав“, гр. Русе, конферентна зала

Започваме в 9:30 и ще бъдем заедно докато на Вас е интересно!

Какво ще научите:
Модул 1: Стратегии за търсене на работа, разработване на личен профил и обобщаване на компетентностите
Тема 1: Личен профил
1.1 Познавам ли себе си: силни и слаби страни, как да изтъкна преимуществата си, как изглежда идеалното работно място за моите качества, знания и умения
1.2 Индивидуално упражнение: „Съставете своя личен профил“
Дискусия в голямата група
Тема 2: Стратегии за търсене на работа
2.1 Процесът „търсене на работа“
2.2 Трудът в съвременния свят
2.3 Канали за информация
2.4 Обявите за работа. Търсене на работа в интернет: търсачки, корпоративни страници
2.5 Директните контакти
2.6 Личните мрежи
2.7 Упражнение в малки групи: решаване на казуси за алтернативите при търсене на работа и за ценностите ни
2.9 Представяне на работата на групите. Дискусии в голямата група

Модул 2: Предприемачество за жени
Teмa 1: Женското предприемачество в България и в Румъния
Teмa 2: Кои закони трябва да познавате
Teмa 3: Качества на предприемача

Модул 3: Обучение за придобиване на практически умения за активно търсене на работа: съставяне на автобиография, мотивационно писмо, препоръки, комуникационни умения, явяване на интервю
Тема 1: Съставяне на автобиография
1.1 Основни елементи
1.2 Съвети за съставяне на добра автобиография
1.3 Бланки, образци, добри примери
Тема 2: Съставяне на мотивационно писмо
2.1 Структура в три параграфа
2.2 Съвети: общи правила, графичен вид, лексика
2.3 Работа по групи: съставяне на мотивационно писмо по конкретни обяви за работа
Тема 3: Препоръките
3.1 За какво служат, какво казва законът
3.2 Стандартна структура
3.3 Индивидуална работа: разглеждане на примери
3.4 Дискусия в голямата група
Тема 4: Комуникационни умения
4.1 Основни понятия, дефиниции, комуникацията в процеса на търсене на работа
4.2 Двупосочната комуникация – важен подход при търсене на работа
4.3 Практическа задача: експеримент демонстрация „Да наредим пъзела еднакво“
Тема 5: Интервюто за работа
5.1 Нашите страхове, или как да преодолеем чувството за безпокойство
5.2 Някои типични въпроси (и вашите отговори). Вие също питате
5.3 Практически съвети за явяване на интервю: поведение, облекло
5.4 Невербално поведение
5.5 Практическа задача: „Разменете местата на вагоните“
5.6 Често допускани грешки при интервюто
5.7 Комуникация след интервюто

Модул 4: Възможностите на румънския пазар, мобилност на работната ръка

Очакваме Ви!
Можете да потвърдите Вашето участие тук: https://goo.gl/forms/Q0WMFXLgO1BtT9Co2