Анкетно проучване на профила на безработната жена в Русе