Пресконференция по проект JobEase за жени – инициатива на Фондация Идеин развитие