Как Covid-19 промени трудовата мобилност и подбора на персонал? Тайните на успешното интервю за работа онлайн.

Тайните на успешното интервю за работа онлайн

Пътуване

4 начина да работите ефективно от вкъщи

Как да бъдем успешни в дигиталния свят на труда - обучение

Информационна брошура по проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“

Алтернативни методи за търсене на работа – презентация от семинар, състоял се на 30.11.2017 г. в Русе

Възможности, предлагани от програмите на ЕС за заетост, стаж, практика, стипендии – презентация от семинар, състоял се на 30.11.2017 г. в Русе

Възможности на пазара на труда и насърчителни мерки за заетост – презентация от семинар, състоял се на 30.11.2017 г. в Русе

Проучване на профила на безработните жени в Русе – презентация от семинар, състоял се на 30.11.2017 г. в Русе

Предоставяне на съдействие и информация за възможностите на трудовия пазар и съществуващите насърчителни мерки за работа за жени

Предприемачество – презентация от обучение, проведено в рамките на проекта в гр. Слатина, окръг Олт, Румъния. 

Отношение към личността – презентация от обучение, проведено в рамките на проекта на 28.08.2018 г. в гр. Слатина, окръг Олт, Румъния. 

Методи и техники за търсене на работа – презентация от обучение, проведено в рамките на проекта в гр. Слатина, окръг Олт, Румъния. 

Стратегии за търсене на работа, разработване на личен профил и обобщаване на компетентностите – Модул 1 от обучение, проведено в гр. Русе, България.

Предприемачество за жени – Модул 2 от обучение, проведено в гр. Русе, България

Практически умения за активно търсене на работа – Модул 3 от обучение, проведено в гр. Русе, България

Предприемачество в Румъния – Модул 4 от обучение, проведено в гр. Русе, България

Какво трябва да знаем за: социалното осигуряване в Румъния

Какво трябва да знаем за: работното време в Румъния

Какво трябва да знаем за: промените в трудовото и осигурително законодателство през 2019 г. в България

Какво трябва да знаем за: трудовата мобилност и работа на румънски гражданин в България

Какво трябва да знаем за: трудовата мобилност и работа на български гражданин в Румъния

Повече за хронотипа

Синхронизатори Zeitgebers